Juridische kennis

Al in januari 2017 kwam de Europese Commissie met een voorstel voor nieuwe telecomregels onder de naam ePrivacy Verordening. Echt schot in de zaak zat er niet, maar vier jaar later (in februari 2021) kwam er een akkoord over het voorstel in de Europese Raad. Daarmee is het vrijwel zeker dat de Verordening er komt. Maar wat er in de definitieve tekst komt te staan, blijft nog onzeker. Hieronder vind je een inkijkje in het ingewikkelde proces, kijken we naar de mogelijke uitkomsten in het definitieve wetsvoorstel en houden we bij wat er mogelijk gaat veranderen voor jou als marketeer.

Wat is ePrivacy en waarom is het belangrijk voor marketeers?

 • De ePV zal de Nederlandse Telecommunicatiewet vervangen. In deze wet vind je de Nederlandse regels voor elektronische communicatie
 • De wet gaat onder andere om e-mail, whatsapp, sms en telemarketing, en regelt ook de uitzondering voor contact met klanten
 • Cookies en vergelijkbare technieken worden hierin ook gereguleerd, dit is van groot belang voor online advertising

Stroomschema: waar zijn we in het wetgevingsproces?

Stroomschema: waar zijn we in het wetgevingsproces?

De Europese wetgevingsprocedure is een langdurig en complex besluitvormingsproces. Het begint met het indienen van een wetsvoorstel door de Europese Commissie (EC), waarna het Europees Parlement (EP) en de Europese Raad (Raad) daarover een mening gaan vormen. Na veel vergaderingen, lobby’s en stemprocedures over conceptvoorstellen, komen het EP en vervolgens de Raad met een eigen voorstel. Wat betreft de ePV heeft de Raad uiteindelijk het langste gedaan over hun voorstel. Nadat de voorstellen definitief zijn opgesteld, begint de triloog. Dit is een onderhandelingsproces tussen de drie organen. Wat in dit proces gebeurt, blijft voor het grootste gedeelte binnenskamers. Hierdoor is het nog altijd afwachten wat de definitieve uitkomst gaat zijn. In het bovenstaande stroomschema kun je zien hoe complex het systeem is zijn én zie je in welke fase de ePV op dit moment zit.

Wat kunnen we verwachten?  

Doordat het onderhandelingsproces tussen de Raad en het Parlement achter gesloten deuren plaatsvindt, is het vanaf deze fase van het wetgevingstraject (nog) niet duidelijk welke regels er in de definitieve versie van de ePV komen te staan. Daarentegen kunnen we wel al een goede inschatting maken op basis van de drie teksten, want hoe dan ook zal het een compromis worden tussen de teksten van de drie organen. Om deze inschatting te kunnen maken, hebben we de drie voorstellen naast elkaar gelegd met daarbij als uitgangspunt de Nederlandse Telecommunicatiewet (Tw) zoals die zal gelden na de wijziging voor telemarketing (opt-in) aankomende zomer. De ePV zal in Nederland namelijk de Tw vervangen.

We hebben de wetsvoorstellen in een overzichtelijke tabel gezet, zodat je ze makkelijk in één oogopslag met elkaar kunt vergelijken. Deze tabel download je via de onderstaande knop. Daarnaast zijn wij in dit artikel dieper ingegaan op de verschillen tussen de voorstellen.

Wat doet DDMA voor de sector nu de wet nog niet definitief is?  

 • DDMA vertegenwoordigt de sector in Brussel en Den Haag
 • In Brussel wordt samen met onze Europese koepelorganisatie FEDMA meegepraat in het wetgevingsproces
 • In Den Haag houdt DDMA contact met de Nederlandse vertegenwoordiging in het Brusselse wetgevingsproces
 • Wij maken ons sterk voor wetgeving die burgers beschermt zonder dat dit onnodig ten koste gaat van economische belangen.

Wat doet DDMA voor leden wanneer de wet definitief is? 

 • Handige voorlichtingsdocumenten, zoals checklists en stroomschema’s
 • Voorlichtingsbijeenkomsten waar de belangrijkste veranderingen in begrijpelijke taal worden uitgelegd
 • Compliant modelovereenkomsten (geheimhouding, verwerkersovereenkomst, etc.)
 • Juridisch advies van onze legal counsels bij vragen rondom de wetgeving

Q&A

Q&A
 1. Wat is de ePV?

  De ePrivacy Verordening zal de huidige ePrivacy Richtlijn vervangen. Die Richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in de Telecommunicatiewet. Waar een Verordening in iedere lidstaat van de EU rechtstreekse werking heeft, laat een Richtlijn meer ruimte over voor verschillende implementaties door de lidstaten. Daardoor zijn er momenteel nog verschillende regels op het gebied van e-mail, telemarketing en cookies tussen de verschillende lidstaten. Voor marketeers is de implementatie van de Richtlijn in Nederland ook wel bekend als de ‘cookiewet’, die het sinds 2012 verplicht maakt om toestemming te vragen voor het plaatsen van cookies.

 2. Waarom komt de ePV eraan?

  De Europese Commissie introduceerde het wetsvoorstel om ervoor te zorgen dat ePrivacy regels Europa-breed worden gelijkgetrokken. Ook is het nodig dat de regels in lijn worden gebracht met de AVG. Het wetgevingstraject is onderdeel van het Europese megaproject ‘Digital Single Market’ en voor het slagen van dat project is het belangrijk dat burgers vertrouwen hebben in de data-economie.

  Verschillen tussen wetgeving in Europese lidstaten maken het lastiger voor bedrijven die in meerdere lidstaten werkzaam zijn. Dit is waarom de ePrivacy Verordening moet zorgen voor een ‘level playing field’. DDMA heeft het standpunt dat er een duidelijk onderbouwde meerwaarde moet zijn voor iedere wijziging die de ePV met zich mee brengt. Na jaren te werken aan de AVG, de wereldwijd toonaangevende standaard in gegevensbescherming, vinden wij het belangrijk dat er voorkomen wordt dat de ePV en AVG elkaar tegenspreken.

 3. Wat gaat er veranderen door de ePV?

  De ePrivacy Verordening kan mogelijk méér impact hebben op de werkzaamheden van marketeers dan de AVG. Dat komt doordat de wet de regels bepaalt voor de marketingkanalen. Hieronder lichten we de verschillende marketingkanalen toe.

 4. Waarom wordt er in de ePV alleen gesproken over toestemming?

  De AVG kent zes rechtsgronden voor gegevensverwerking. Een verwerking kan alleen rechtmatig zijn als er één van deze zes rechtsgronden van toepassing is. Denk hierbij aan de overeenkomst, een wettelijke plicht, het gerechtvaardigd belang of toestemming. DDMA heeft zich er samen met Europese zusterorganisaties sterk voor gemaakt dat direct marketing genoemd wordt als voorbeeld van zo’n gerechtvaardigd belang. Dit wordt in overweging 47 van de AVG genoemd.

  In de ePrivacy Verordening wordt alleen gesproken over toestemming als rechtsgrond. De Europese Commissie wil dat burgers geïnformeerde keuzes maken en zien toestemming als de enige optie om dit te garanderen. DDMA betwijfelt of toestemming het gewenste effect heeft. Toestemmingsmoeheid is inmiddels een bekend fenomeen. Het gerechtvaardigd belang is, mits de juiste belangenafweging is gemaakt, in veel situaties een betere optie voor zowel de consument als voor de marketeer. Wij zien daarom graag dat alle in de AVG genoemde rechtsgronden ook in de ePV een plaats krijgen, zodat deze twee wetten niet onnodig van elkaar afwijken.

Onze privacy specialisten

Onze privacy specialisten

Heb je een juridische vraag? Bel dan één van onze Legal Counsels Sara Mosch, Naomi van der Louw of Romar van der Leij (020- 4528 413) of mail je vraag naar legal@ddma.nl. De juristen proberen je vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.