Overzicht Actueel

WP29 Opinie: Toestemming voor Cookies

cookies

Opinie van het Europese overkoepelende orgaan van privacy-toezichthouders (Toen nog Artikel 29 Working Party, nu European Data Protection Board). In deze opinie gaven zij hun visie  over de cookiebepaling in de e-Privacy Richtlijn. In Nederland is dit ingevoerd in Artikel 11.7a Telecommunicatiewet. Het document dateert van juni 2012, ruim voor de AVG dus. Desondanks is het nog steeds waardevol om te begrijpen wat het idee is achter de bestaande uitzonderingen op de toestemmingsverplichting voor cookies.