Overzicht Actueel

Reclamecode: Code Telemarketing

personal information

In de Reclamecode Telemarketing (2012 – herzien in 2020) staan alle regels die de sector zichzelf oplegt. Deze regels zijn ondergebracht bij de Stichting Reclame Code en worden gehandhaafd door de Reclame Code Commissie. Deze code geldt voor alle organisaties die in Nederland aan telemarketing doen, ongeacht of ze lid zijn van DDMA. Met deze zelfregulering wordt er voor gezorgd dat organisaties op een verantwoorde manier telemarketing inzetten. Dit zodat het vertrouwen van de consument in telemarketing en de daarbij betrokken organisaties niet wordt geschaad.