Overzicht Actueel

Netflix hoeft van rechter geen e-mailadres op website te vermelden, live chat is genoeg

Organisaties moeten volgens het Europese consumentenrecht hun contactgegevens altijd op een duidelijke manier aan consumenten presenteren. Het vertonen van een e-mailadres of contactformulier op de site leek hiervoor verplicht, maar het aanbieden van een live chat-optie blijkt nu genoeg. Dit heeft de rechter vorige maand bepaald in een door Netflix aangespannen rechtszaak.

Uit deze Netflix-zaak blijkt dat het met het aanbieden van een live chat kan worden voldaan aan het wettelijk vereiste om een contactmogelijkheid via een elektronisch postadres aan te bieden.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legde Netflix International vorig jaar een last onder dwangsom van 15.000 euro per week op om het bedrijf te dwingen op haar website een e-mailadres te vermelden op een voor de consument duidelijke plek. Op grond van Europese wetgeving is alleen de Nederlandse toezichthouder bevoegd op te treden omdat Netflix haar Europese hoofdkantoor in Nederland heeft. Toezichthouders uit zowel Duitsland, België als Oostenrijk hebben de ACM in 2018 om handhaving verzocht.

Netflix vocht de last onder dwangsom aan bij de bestuursrechter en beargumenteerde dat een live chatfunctie kan doorgaan voor een elektronisch postadres zoals dat verplicht wordt in de wet. Volgens Netflix komt er een directe verbinding tot stand tussen een (IP) adres van de consument en een (IP) adres van Netflix. Daardoor is er volgens Netflix sprake van communicatie en is er dus sprake van een elektronisch postadres.

De bestuursrechter oordeelde op 25 juni dat de live chat die Netflix aanbiedt, voldoet aan de Europese verplichting om een elektronisch postadres te bieden dat gemakkelijk en permanent toegankelijk is. Daarbij speelde mee dat de live chat 24 uur per dag te gebruiken is. Overdag in het Nederlands, en tussen 22:00 en 09:00 in het Engels. Het besluit van de ACM werd vernietigd, Netflix mag de live chatfunctie blijven gebruiken en de dwangsom komt te vervallen.

Meer weten? Stel dan je vraag via legal@ddma.nl. Dan kijken we graag met je mee.