Overzicht Actueel

Marketeer van de toekomst combineert data en creativiteit

Bedrijven kunnen niet meer om de inzet van data heen. Dat blijkt uit onderzoek van de Data Academie, een initiatief van brancheorganisatie DDMA. De sleutel ligt bij de marketeer die net zo vaardig is met data als met creatieve denkprocessen.

Consumenten laten steeds meer digitale sporen achter, met een steeds groter wordende berg data als resultaat. Marketeers en bedrijven kunnen dan ook niet meer om de inzet van data heen, is de conclusie van het onderzoek dat de Data Academie uitvoerde onder Nederlandse data-driven marketeers. 80% van de respondenten verwacht dat de inzet van data door het Nederlandse bedrijfsleven onmisbaar is om te groeien. Ruim twee derde ziet daarbij een voortrekkersrol weggelegd voor de marketeer die gebruikmaakt van inzichten uit data, zeker als die gekoppeld worden aan creatieve denkprocessen van merkenbouwers. De tijd van merkenbouwers die niets met data doen en niet samenwerken met data-gedreven collega’s lijkt voorbij: slechts 7% van de ondervraagden verwacht dat zij in 2020 nog een rol van betekenis spelen.

Marketingbudget grootste drempel voor transformatie

De ondervraagde marketeers zijn overtuigd van de economische kansen van data. De aspiraties worden nu nog tegengehouden door interne drempels binnen organisaties. Budget is de vaakst genoemde belemmering onder marketeers (38%), maar ook juridische zaken (32%) en een gebrek aan de juiste tooling (30%) verhinderen dat de kansen van data door bedrijven worden benut. Een kwart van de marketeers ziet daarnaast het managementteam als blokkade.

Gebrek aan kennis

Een andere belemmerende factor waar marketeers tegenaan lopen, is een gebrek aan kennis (28%). Monique Rutten, strateeg bij DDMA en woordvoerder van de Data Academie, vindt deze cijfers niet verrassend: ‘Bedrijven zien zelf ook in dat er te weinig kennis is om de toenemende hoeveelheid gegevens waardevol en effectief te gebruiken. Met de opleidingen van de Data Academie willen we dat kennistekort dichten, zodat data-analisten, data-driven marketeers en creatieve marketeers elkaar beter begrijpen en beter samenwerken. Alleen dan kun je data integreren in de bedrijfsstrategie en concurrerend blijven.’

Marketeers willen graag hun kennis op het gebied van data vergroten, blijkt uit het onderzoek. De helft vindt echter dat het huidige opleidingsaanbod niet aansluit op hun kennisbehoefte. Rutten: ‘Dat is ons vertrekpunt en een signaal dat de Data Academie op het juiste moment is opgericht. Blijkbaar voldoen de huidige opleiders niet aan de kennisvraag. Daarom staan bij de Data Academie alle individuele cursussen en in-housetrajecten onder begeleiding van de beste data-experts en blijven we evalueren en ons cursusaanbod uitbreiden.’