Overzicht Actueel

Input gevraagd voor consultatie openbaarheid Handelsregister

Mona Keijzer, Staatssecretaris van Economische Zaken, is in samenwerking met de Kamer van Koophandel (KvK) een consultatie gestart over het gebruik van data uit het Handelsregister. Dit is een veel besproken onderwerp in de Tweede Kamer. Tegenstanders benadrukken dat dit systeem de privacy van (zelfstandig) ondernemers in het geding brengt. Voorstanders wijzen op het belang van de beschikbaarheid van die gegevens voor hun bedrijfsvoering. Over die balans gaat deze consultatie, waar we vanuit DDMA ook input voor gaan leveren.

Verplichte openbaarheid

Op dit moment bepaalt de Nederlandse Handelsregisterwet dat een groot deel van het handelsregister openbaar moet zijn. De KvK is verplicht om deze gegevens te leveren als daar om gevraagd wordt. Denk hierbij aan het vestigingsadres van een onderneming, of de namen van bestuurders van een B.V. Deze openbaarheid heeft verschillende doelen, waaronder het borgen van de rechtszekerheid en het bevorderen van het economische verkeer. Zo moet een ondernemer bijvoorbeeld kunnen controleren met wie hij of zij zaken doet.

Kritiek op beschikbaarheid van persoonsgegevens

Het gebruik van data uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staat al langer ter discussie. Met name vanuit de ZZP’ers, bij wie het bedrijfsadres vaak gelijk is aan het woonadres, klinkt al enige tijd de oproep om in te grijpen. Klachten variëren van ongewenste commerciële benadering per telefoon of post, tot intimidatie en bedreigingen op het woonadres van journalisten. Dit heeft al geleid tot beperkingen in de beschikbaarheid van bepaalde gegevens. Zo stopte de KvK in 2019, na kritiek van de Autoriteit Persoonsgegevens, met het aanbieden van het ‘adressenbestand online’. En op 1 juli a.s. worden standaard alle woonadressen afgeschermd.

Verdere inperking wettelijk niet toegestaan?

De KvK is vanuit de Handelsregisterwet verplicht om bepaalde gegevens beschikbaar te stellen, waardoor de mogelijkheden tot verdere inperking van beschikbare data begrensd lijken te zijn. Eén van de oplossingsrichtingen die door beleidsmakers overwogen wordt is een wetswijziging. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is een consultatie gestart om de wensen van ondernemers te inventariseren. “Het doel van de consultatie is om samen te kijken naar oplossingen die meer recht doen aan deze verschillende, en soms tegenstrijdige wensen en belangen.”

Input gevraagd

DDMA ziet het belang van de discussie omtrent het handelsregister. Voor B2B marketing is het essentieel dat ondernemingen vindbaar zijn, en dat er -binnen de kaders van de wet- contact opgenomen kan worden voor zakelijke samenwerkingen. We vinden het daarom belangrijk dat we namens onze leden reageren op de consultatie, om te benadrukken waar voor onze achterban de waarde en de risico’s van het handelsregister zitten. Ben je lid van DDMA en wil je input leveren? Dan kan dat door uiterlijk 18 juni per mail naar matthiasdebruyne@ddma.nl. De vragen van de consultatie hebben we in dit document gezet.