Overzicht Actueel

Hoe ervaren privacy professionals hun dagelijks werk? DDMA doet onderzoek.

privacy

Privacy professionals en Functionarissen Gegevensbescherming (FGs) stonden vorig jaar rond 25 mei vol in de belangstelling. Sinds de AVG van kracht is, is de positie en de rol van deze beroepsgroep veel onder de aandacht geweest en zijn in veel organisaties privacy professionals en FG’s benoemd. Een jaar later onderzoekt DDMA hoe het met deze beroepsgroep staat.

Klik hier om de enquête in te vullen.

Het beroep FG bestaat al 20 jaar, maar is geen beschermd beroep. Zo zijn er slechts beperkte concrete eisen waaraan FG’s moeten voldoen en verschillen de taken en verantwoordelijkheden per organisatie. Naast de FG, zijn er de laatste jaren uiteenlopende (nieuwe) functies voor privacy professionals bijgekomen. Afhankelijk van de omvang en het type organisatie, wisselt het per organisatie hoe deze functies worden ingevuld.

DDMA onderzoekt daarom hoe deze rollen in de praktijk vorm krijgen en hoe privacy professionals en FG’s hun werk en werkomgeving ervaren. Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van deze beroepsgroepen. Wat zijn hun verantwoordelijkheden, waar lopen ze tegenaan en hoe kijken zij naar hun organisatie?

Deze uitkomsten dragen bij aan het formuleren van nadere eisen aan het beroep FG en kan input bieden voor opleidingscriteria. Deze enquête is gebaseerd op onderzoek van het CIP dat eind 2018 is uitgevoerd onder 173 FG’s werkzaam binnen de overheid.

Laat ons daarom via deze enquête weten hoe jouw rol als privacy professional wordt ingevuld. Deelname duurt ongeveer 10 minuten en is anoniem. De uitkomsten worden via de DDMA nieuwsbrief bekendgemaakt. Aanmelden kan hier.