Overzicht Actueel

Herziene Code Telemarketing in werking getreden

Op de laatste ALV van DDMA in 2019 zijn zowel de herziene Code Telemarketing (CTM) als de Gedragscode Telemarketing (GTM) aangenomen door de leden van DDMA. Beide codes zijn per 1 januari 2020 in werking getreden en zijn handhaafbaar vanaf 1 maart 2020. 

De Code Telemarketing is herzien met als doel consumentenirritatie bij telemarketing te voorkomen en zo het kanaal toekomstbestendig te maken. Herkenbaar uitbellen, het anders aanbieden van het recht van verzet, het beter trainen van telemarketeers en de klanttermijn zijn de belangrijkste veranderingen.

In onderstaande documentatie vind je alle informatie over de veranderingen:

1. De Code Telemarketing (CTM). Deze Code is van toepassing op telefoongesprekken tussen telemarketeers en consumenten.
2. Een template voor de balans test: Dit document kun je gebruiken als hulpmiddel om de afweging te maken waarmee je bepaalt hoe lang je als organisatie oud-klanten commercieel mag bellen.
3. De Gedragscode Telemarketing (GTM). Hierin zijn de gedragsregels opgenomen die van toepassing zijn bij telemarketing door of namens leden van de brancheorganisatie DDMA. De GTM heeft tot doel dat telemarketing door de leden wordt ingezet op een verantwoorde manier zodat het vertrouwen van de consument in telemarketing niet wordt geschaad.
4. Praktische veranderingen Code Telemarketing. In dit document vind je een toelichting op de veranderingen die in de praktijk van belang zijn.

Voorlichtingssessie op woensdag 12 februari
De veranderingen vragen de nodige voorbereidingen van organisaties. Daarom organiseert DDMA op woensdag 12 februari van 10.00 tot 12.00 uur een voorlichtingssessie over dit onderwerp – gratis voor leden.

Tijdens deze sessie geeft Sara Mosch, legal counsel van DDMA, een overzicht van alle veranderingen in de Code Telemarketing. Daarnaast delen Tibout Hemmes (Nationale Postcode Loterij) en Victor Herfs (Het Customer Care Center) hun praktijkervaringen met de invoering van deze nieuwe code. Hoe hebben zij dit aangepakt? En welke uitdagingen kwamen zij tegen?

Meld je hier aan.