Overzicht Actueel

Gedragscode: Code Fieldmarketing

marketing landkaart

In deze Gedragscode voor Fieldmarketing (GFM) (2015) zijn de gedragsregels opgenomen die van toepassing zijn op de Fieldmarketingdiensten Directe Verkoop en Promotie (via de kanalen streetmarketing, door-to-door en evenementenwerving) door of namens leden van de branchevereniging DDMA. De GFM heeft tot doel dat fieldmarketing door de leden wordt ingezet op een verantwoorde manier zodat het vertrouwen van de consument in Fieldmarketing – en marketing in het algemeen – niet wordt geschaad.