Overzicht Actueel

Gedonder met analytics cookies

Het duizelt de sector. Moet voor analytics cookies nu wel of geen toestemming worden gevraagd? De wetgever heeft in een wetsvoorstel tot wijziging van de cookiewet de teugels laten vieren. De toezichthouders lijken dezelfde teugels alweer aan te trekken.

Versoepeling cookiewet

Hoelang blijft een bezoeker gemiddeld op een website? Welk onderdeel van de website wordt het meest bezocht? Om inzicht te krijgen in het gebruik van een website plaatsen veel websitehouders analytics cookies. Op dit moment moet voor het plaatsen van deze cookies nog toestemming van de websitebezoeker worden verkregen. Het wetsvoorstel tot wijziging van de cookiewet moet daar verandering in brengen. Toestemming is niet langer nodig voor cookies die weinig impact hebben op de privacy van de websitebezoeker, zoals analytics cookies. Deze versoepeling van de cookiewet wordt door de sector toegejuicht. De overwegingen van de toezichthouders over het gebruik van analytics cookies door de publieke omroep, lijken de pret te drukken.

ComScore cookies

Wat is er aan de hand? De publieke omroep (de NPO) maakt voor het meten van haar publieksbereik gebruik van analytics cookies. Statistiekdienst comScore plaatst voor de publieke omroep op meerdere NPO-websites analytics cookies. Deze cookies bevatten zogenaamde unieke identifiers, waardoor het mogelijk is de bezoekers over deze NPO-websites te volgen en (eventueel) interesseprofielen op te stellen. Er werden ook ip-adressen geregistreerd. De publieke omroep heeft aangegeven van plan te zijn in de toekomst profielen van haar bezoekers op te gaan stellen om gepersonaliseerde content te tonen, maar doet dit nog niet! De privacytoezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens (Cbp), vindt echter dat ook het huidige gebruik van analytics cookies privacygevoelig is. De unieke identifiers zouden – in combinatie met andere data – mogelijk te herleiden zijn tot een individu, waardoor volgens haar sprake is van persoonsgegevens. Bovendien “volgden” de comScore cookies de bezoekers over de websites van de verschillende omroepen die onder de NPO vallen. Op grond van zowel de cookiewet als privacywetgeving had de publieke omroep haar bezoekers dan ook toestemming moeten vragen voor de comScore cookies, aldus het Cbp. De voorgestelde wijziging van de cookiewet brengt daar geen verandering in, omdat de comScore cookies bezoekers over verschillende websites kan “tracken” en het volgen van surfgedrag privacygevoelig is.

Bewerkersovereenkomst comScore

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) – die houdt toezicht op (o.a.) de naleving van de cookiewet – vindt ook dat de comScore cookies niet onder de uitzondering vallen. De bewerkersovereenkomst tussen de publieke omroep en comScore is volgens de ACM niet waterdicht. ComScore zou de verzamelde data mogelijk ook voor eigen doeleinden kunnen gebruiken. Daardoor zijn de comScore cookies mogelijk privacygevoelig en dus kunnen deze cookies niet onder de toekomstige uitzondering vallen, aldus de ACM.

Hoofdbrekens voor de branche

Resumé. De toekomstige uitzonderingsgrond in de cookiewet lijkt niet te gelden voor analytics (tracking) cookies van comScore. De standaardbewerkersovereenkomst van comScore blijkt niet te voldoen aan de eisen die de ACM daaraan stelt. Voor welke analytics cookies is toestemming in de toekomst dan niet meer nodig?

De overwegingen van de toezichthouders roepen in ieder geval de nodige vragen op. Als toestemming voor (de meeste) analytics cookies ook in de toekomst vereist blijft; hoe kan de toestemmingsvraag dan zodanig worden ingericht dat zowel aan de cookiewet als aan privacywetgeving wordt voldaan? DDMA treedt daarover graag op korte termijn in overleg met de toezichthouders. Wordt vervolgd!