Overzicht Actueel

Europa start consultatie E-privacy Richtlijn

Consultatie EU e-privacy

Nu de tekst van de Europese Privacywet vaststaat, start de Europese Commissie met een nieuw monsterproject: de herziening van de E-privacy Richtlijn. Hierin staan specifiek regels voor kanalen als telemarketing en online marketing door e-mail en cookies. Stakeholders kunnen tot begin juli input leveren op een openbare consultatie. DDMA zal dit doen in samenwerking met haar Europese koepel FEDMA. Er zijn een aantal aandachtspunten: 

Expliciete opt-in voor marketingcookies

In een voorbereidend onderzoek van de Commissie werd al een expliciete opt-in voor marketingcookies gesuggereerd: In het onderzoek staat de volgende aanbeveling:

• Finally we propose the explicit request of specific, active and prior consent in all cases where cookies or similar techniques are used for direct marketing purposes.

Dit terwijl alle EU landen het er net over eens waren dat “gewone toestemming” ook kan en organisaties hier hun sites en cookiemeldingen op hebben ingericht. De discussie kan dus straks weer van voren af aan beginnen. Het onderzoek gaat nog een stap verder door zich af te vragen of organisaties op basis “toestemming” eigenlijk wel alle gedrag van webbezoekers mogen tracken. Daarnaast vraagt de commissie in de consultatie of het wenselijk is dat websites bezoekers die geen cookies accepteren mogen weigeren.

Telemarketing opt-in?

De commissie vraagt zich eveneens af of lidstaten de keuze zouden moeten hebben of telemarketing in hun land opt-out of opt-in is. Aangezien veel landen een variant hebben op een (wettelijk) bel-me-niet register, zou een verandering van dit regime implicaties kunnen hebben. Daarnaast stelt het eerder genoemde onderzoek dat bel-me-niet lijsten in principe ook heel geschikt blijken om de doelstelling van het verminderen van consumentenirritatie te bewerkstelligen.

E-mail

In Nederland kennen we sinds 2009 al een opt-in voor B2C en B2B e-mail, maar dit is niet in alle landen het geval. De Commissie vraagt dan ook of er één regime moet komen voor marketing gericht op de B2B markt.

Timing

De consultatie loopt tot begin Juli. DDMA levert samen met haar koepelorganisatie FEDMA de nodige input. De consultatie zal gebruikt worden als opmaat naar een voorstel voor de herziening van de Europese Commissie.