Overzicht Actueel

Doe nu mee met het ledenonderzoek

Om onze dienstverlening in 2020 nog beter te maken, willen we graag van onze leden weten hoe het DDMA lidmaatschap bevalt. Ben jij lid? Laat ons dan weten wat je vindt en ga naar de LEDENENQUÊTE (duurt 3 minuten).

De uitkomsten van het onderzoek hoor je op de Algemene ledenvergadering op 6 november 2019 op het DDMA kantoor (je kunt je hier aanmelden). Deze ledenenquête (sluit 4 november) en de ALV is alleen bestemd voor DDMA leden.