Overzicht Actueel

DDMA Regeling Privacy Waarborg en handhavingreglement consumenten

Dit document is opgesteld namens de Data Driven Marketing Association (DDMA). De DDMA Regeling Privacy Waarborg stelt – naast bestaande toepasselijke wetgeving en zelfregulering – aanvullende (kwaliteits)eisen aan dialoogmarketing in Nederland. Leden van de DDMA voldoen aan deze regeling en zijn daarom gerechtigd het Privacy Waarborg te gebruiken conform het bepaalde in deze regeling.

De Regeling Privacy Waarborg en het handhaving reglement zijn gebaseerd op relevante wettelijke bepalingen en de FEDMA Code of Practice for the use of Personal Data in Direct Marketing en is aangevuld met kwaliteitseisen die de DDMA als essentieel beschouwt voor dialoogmarketing om deze op een verantwoorde manier te voeren. De DDMA heeft een onafhankelijke DDMA Privacy Autoriteit ingesteld om naleving van de regeling te handhaven. Leden van de DDMA verplichten zich om zich aan uitspraken van de DDMA Privacy Autoriteit te onderwerpen.

[Download niet gevonden]