Overzicht Actueel

DDMA ondersteunt TNO en ECP bij ontwikkeling nieuw Privacy Platform

tno

Onderzoeksorganisatie TNO heeft, in opdracht van ECP en van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en in samenwerking met brancheverenigingen Thuiswinkel.org, Nederland ICT en DDMA, een nieuw privacy-actieprogramma opgezet. Het zogeheten Privacy Platform is bedoeld om ondernemers te inspireren om privacy als kans te zien. Een eerste serie workshops, waarin acht organisaties aan de slag zijn gegaan met het herkennen van privacy-vriendelijke innovatiekansen binnen hun eigen dienstenpakket, is recent afgerond.

Het actieprogramma is gestart omdat er een duidelijke behoefte is bij grote en kleine organisaties om verantwoord om te gaan met persoonsgegevens. Het PI.lab/TNO (collectief van universiteiten en TNO) wil laten zien dat privacy niet alleen als een ‘must’ wordt gezien maar ook als een factor die een organisatie positief in kan zetten, legt Marc van Lieshout van TNO uit. “Door verantwoord om te gaan met gegevens kunnen organisaties zich onderscheiden van andere organisaties. Het creëert vertrouwen bij de afnemers van nieuwe diensten, het is ook goed voor de interne controle op en omgang met gegevens en het verbetert de reputatie van een organisatie. Het actieprogramma propageert de ‘en-en’ benadering: én nieuwe op de persoon gerichte diensten én een verantwoorde omgang met persoonsgegevens.”

Concreet aan de slag in workshops
In de recent afgeronde serie workshops ‘Privacy als kans’ werd deze én-én benadering geconcretiseerd. Van Lieshout: “We bieden daarvoor een aantal ontwikkelmethoden aan die deelnemers helpen om gericht aan een nieuwe privacyvriendelijke dienst voor hun organisatie te werken. De drie brancheverenigingen hebben ons geholpen om de deelnemers voor de workshops te werven. Deze organisaties doen zelf al het nodige aan het bekendmaken van de AVG en wat die betekent voor hun leden. Maar de brancheverenigingen zien ook dat er door dit stapje extra nieuwe diensten ontwikkeld kunnen worden die goed zijn voor hun leden én voor de klanten van hun leden.”

Geïnspireerde deelnemers
Een van de deelnemers aan de workshops was Louise Wiggers van datamanagement-expert DATANEXT. Sinds vorig jaar kreeg DATANEXT steeds vaker vragen over de privacywetgeving van klanten, legt Wiggers uit. “Privacy by design, het zo ontwikkelen van onze platformen dat de privacy van de betrokkenen in de basis zo veel mogelijk gewaarborgd is, is uiteraard een belangrijk item voor ons. We hoopten door middel van deze workshops een goed beeld te krijgen van de vraagstukken die op dat gebied bij organisaties leven: Hoe kunnen wij onze platformen en innovaties inzetten om hen te ondersteunen?”

Wiggers geeft aan veel aan de workshops te hebben gehad. “Het was enorm interessant om samen te zijn met een groep mensen die ‘privacy’ net zo belangrijk vinden als wij. Het was een heel positieve groep en de inzet en betrokkenheid van alle deelnemers was groot, waardoor het zware imago van de AVG-verplichtingen verdween. Daarnaast gaf de aanpak van TNO een heel mooie richting aan de gesprekken en opdrachten, waardoor je ook echt naar het einddoel toe kon werken binnen je eigen organisatie. We hebben nu meerdere innovatieve ideeën voor het ondersteunen van ondernemers en organisaties in hun verplichtingen onder de AVG (zoals ons Online DPO platform), waarbij we alle invalshoeken hebben kunnen belichten. Niet alleen vanuit B2B-oogpunt, maar ook steeds meer vanuit de eindgebruiker, de klant van onze klant.”

Het Privacy Platform wordt gesteund door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en brancheverenigingen Thuiswinkel.org, Nederland ICT en DDMA. De inhoud van de workshops is verzorgd door TNO. Meer informatie over het actieprogramma is hier te vinden: www.privacy-platform.nl.

De workshops worden opgevolgd met een aantal bijeenkomsten om te komen tot een Community of Practitioners. Hou de DDMA evenementenkalender in de gaten voor de datum. En wil je meer weten over het actieprogramma stuur dan een mail aan esthervandebovenkamp@ddma.nl

Wil je op de hoogte blijven van DDMA juridische updates, evenementen en publicaties? Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief.