Overzicht Actueel

DDMA inventariseert kwetsbaarheden in beveiliging leden

DDMA-leden kunnen vanaf vandaag controleren of er kwetsbaarheden zijn in hun databeveiliging. Aan de hand van een  vragenlijst, die ieder lid moet doorlopen, wordt duidelijk hoe ‘hack-proof’ een organisatie eigenlijk is. DDMA-voorzitter Henry Meijdam: “Wij kunnen niet garanderen dat persoonlijke gegevens niet op straat komen te liggen. Die belofte doen we niet. Wel willen we garanderen dat een organisatie die het Privacy Waarborg voert zich bewust is van beveiligingsrisico’s, een beveiligingsbeleid heeft en toepast en zijn organisatie daar op inricht.”
DDMA ontwikkelde voor haar leden een security-check. Aan de hand van deze scan wordt gekeken hoe databeveiliging is ingericht op organisatorisch en technisch niveau. DDMA-leden ontvangen een uitgebreide analyse van de staat van hun beveiliging aan de hand van een aantal key-indicatoren als good governance, data-entry, toegangsbeveiliging en bewaartermijnen. Meijdam: “We willen proactief bijdragen aan het credo ‘voorkomen is beter dan genezen’ door leden bewust te maken van de blinde vlekken in hun databeveiliging en aanbevelingen te doen tot verbetering.”

De Security Check maakt vanaf heden onderdeel uit van het DDMA Privacy Waarborg, dat toeziet op zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens door DDMA-leden. Vier DDMA-leden zijn reeds geaccrediteerd. Met behulp van deze pilot-leden is de check de afgelopen weken verder aangescherpt. Zij gaven aan dat de vragen hen dwongen alle procedures nog eens goed tegen het licht te houden. De check kijkt naar de beveiliging van de marketingdatabase, zowel offline als online, als bij de ingang en de uitgang en verschaft een momentopname van waar je als organisatie staat en wat je kan verbeteren. Deelnemers krijgen een uitgebreid rapport met bevindingen en aanbevelingen voor eventuele verbeteringen in de organisatorische databeveiliging.