Overzicht Actueel

Aanvraag verlenging klanttermijn voor telemarketing vanaf nu mogelijk

Vanaf vandaag kunnen organisaties een aanvraag indienen bij de Commissie Balanstoets Telemarketing (CBT). De Commissie behandelt aanvragen van organisaties die oud-klanten, -leden, of -donateurs telefonisch benaderen en hiervoor een termijn van drie jaar na afloop van contract, aankoop of donatie overschrijden.

De CBT is vastgelegd in de Code Telemarketing 2020, die sinds 1 april onderdeel uitmaakt van de Nederlandse Reclame Code. Vanaf 1 juni 2020 mogen organisaties hun klanten maximaal 3 jaar na afloop van een contract telefonisch benaderen, tenzij ze hiervoor positief advies hebben ontvangen van de CBT. Meer informatie over de CBT, het indienen van de verlengingsaanvraag en het reglement vind je op balanstoetstelemarketing.nl. Via deze website kun je vanaf vandaag ook de aanvraag voor de verlenging van de beltermijn indienen bij de CBT.