Privacy Waarborg

Aan de hand van de Privacy en Security Checks beoordeelt de DDMA Privacy Autoriteit of organisaties de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) en de Telecommunicatiewet voldoende borgen in hun marketingprocessen en of de basisprincipes voor een eerlijke en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens worden toegepast.

__________________________________________________________________________________________

De Privacy Check

De Privacy Check toetst organisaties op de volgende uitgangspunten: Duidelijkheid, maatschappelijk, verantwoord datagebruik, autonomie en durf. Onder ieder uitgangspunt hangen een aantal belangrijke pijlers:

Duidelijkheid over datagebruik betreft twee belangrijke pijlers:

 • Openheid: We zijn transparant over welke data we verzamelen, wat we ermee doen en waarom
 • Begrijpelijkheid: We communiceren in heldere en begrijpelijke taal
Maatschappelijk verantwoord datagebruik betreft vier belangrijke pijlers:
 • Zorgvuldigheid: We zorgen dat de data van klanten actueel en op orde zijn
 • Deskundigheid: We hebben de kennis en vaardigheden voor verantwoord datagebruik
 • Ketenverantwoordelijkheid: We werken alleen samen met partners die goed met data omgaan
 • Aanspreekbaarheid: We zijn aanspreekbaar op wat we doen, ook op fouten

Autonomie betreft één belangrijke pijler:

 • Grip: We geven klanten de controle over de date die we van ze hebben

Durf betreft betreft één belangrijke pijler:

 • Wenselijkheid: We vragen klanten hoe ze willen dat we met hun data omgaan en of we hieraan voldoen

__________________________________________________________________________________________

De Security Check

Met de Security Check wordt gecontroleerd of en hoe databeveiliging op organisatorisch niveau belegd is. De Security Check bestaat onder andere uit de volgende onderdelen:

 • Is er sprake van good governance?
 • Hoe zijn de operationele processen ingericht?
 • Hoe is de toegang van medewerkers en autorisaties geregeld?
 • Is de organisatie ISO-gecertificeerd?

Op basis van deze zelf-audit bepaalt de DDMA Privacy Autoriteit of je organisatie het DDMA Privacy Waarborg mag voeren. Deelnemers krijgen, naast een bericht over de accreditatie, ook een uitgebreid rapport met concrete aanbevelingen voor het verbeteren van marketingprocessen.

Heb je vragen over de zelf-audit, neem dan contact op via secretaris@privacywaarborg.nl of 020-4528413.

Wil jij het Privacy Waarborg voeren? Dien dan een aanmeldingsverzoek in: