Data Driven Marketing Association

Data Driven Marketing Association

DDMA (Data Driven Marketing Association) is namens 350+ organisaties de vereniging voor marketing en data. Ons doel is de data-driven marketingsector op een hoger plan te tillen onder het motto ‘Data, maak er iets moois van‘. Dat doen we op basis van drie pijlers:

  • Wat kan: Onze 350+ leden halen en brengen bij ons kennis over het inzetten van data om relevant te kunnen communiceren met hun doelgroepen. Daarom organiseren wij met en voor hen netwerk- en kennisbijeenkomsten. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor onze commissies.
  • Wat mag: Wij eisen van onze leden dat zij handelen binnen het kader van de wet en de gedragscodes. Daarom ondersteunen wij onze leden met juridisch advies op het gebied van datasecurity en privacy. Ook hebben wij het keurmerk Privacy Waarborg in het leven geroepen. Het waarborg controleert of organisaties zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens bij het toesturen van reclame. Daarnaast spreken wij met de stakeholders in Den Haag en Brussel over de ontwikkeling van een duurzame data-economie.
  • Wat moet je willen: Datagebruik brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Wij helpen onze leden een visie op datagebruik te ontwikkelen. Daarnaast praten we met de stakeholders in Den Haag en Brussel over de ontwikkeling van een duurzame data-economie.

Wat doet DDMA voor deze experts?

Wat doet DDMA voor deze experts?

Zij zijn lid

Zij zijn lid

Zij zijn kennispartner

Zij zijn kennispartner

Manifest 'Data, wie maakt er iets moois van'

Manifest 'Data, wie maakt er iets moois van'

Bestuur

Bestuur

Bureau

Bureau

Partners

Partners