Data Driven Marketing Association

Data Driven Marketing Association

DDMA is de brancheorganisatie voor marketing en data. Onze 300 leden halen en brengen bij ons kennis over het inzetten van data om relevant te kunnen communiceren met hun doelgroepen. Daarom organiseren wij met en voor hen netwerk- en kennisbijeenkomsten. Wij eisen van onze leden dat zij handelen binnen het kader van de wet en de gedragscodes. Daarnaast spreken wij met de stakeholders in Den Haag en Brussel over de ontwikkeling van een duurzame data-economie.

Datagebruik brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Daarom ondersteunen wij onze leden met juridisch advies op het gebied van datasecurity en privacyregels. Daarnaast heeft DDMA het keurmerk Privacy Waarborg in het leven geroepen. Het waarborg controleert of organisaties zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens bij het toesturen van reclame.

 

Zij zijn lid

Zij zijn lid

Zij zijn kennispartner

Zij zijn kennispartner

Bestuur

Bestuur

Het DDMA bestuur geeft op dagelijkse basis sturing aan de organisatie. De focuspunten van dit bestuur zijn onder andere:

• Het laden van het Privacy Waarborg
• Het promoten van de sector
• Waarde blijven toevoegen aan het lidmaatschap

Bureau

Bureau

Partners

Partners