Overzicht Leden

VGZ

Motivatie lidmaatschap
VGZ streeft naar een excellente klantbeleving in haar customer journeys, waarin verzekerden oprechte betrokkenheid en gemak ervaren. Het realiseren van een persoonlijke relevante dialoog in onze klantreis is in toenemende mate data-driven. Daarbij zijn klantdata in relatie tot privacy erg belangrijk in onze organisatie. In de transformatie naar data-driven marketing ontstaan complexe vraagstukken op het snijvlak van marketing, data en privacy.

VGZ wil haar kennis verrijken en op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen. Zodat we onze klanten een excellente klantbeleving bieden welke past binnen de privacy kaders. Ons lidmaatschap bij de DDMA biedt ons de mogelijkheid te sparren met andere organisaties en op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Daarnaast is de DDMA een belangrijk kennisplatform voor onze marketing, IT en juridische professionals.

www.vgz.nl/
Lid sinds 2020

Samen werken aan een gezonder Nederland. Elke dag weer. Dat is onze missie. Samen met zorgaanbieders werken we daarom aan zinnige zorg. Dat is betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten. Zo wordt de zorg elke dag beter en blijft deze ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar. Coöperatie VGZ voert de zorgverzekering uit voor verschillende merken. Het hoofdmerk is VGZ. Daarnaast bestaan er nog acht andere merken. In totaal verzekert de coöperatie bijna 4 miljoen klanten. Dit doen we zonder winstoogmerk.