Overzicht Leden

Vier Voeters

Motivatie lidmaatschap
VIER VOETERS wil op een kwalitatief goede manier fondsenwerven. Als fondsenwervende organisatie hebben wij dagelijks te maken met privacygevoelige informatie van onze donateurs. Dankzij ons lidmaatschap bij DDMA hebben wij toegang tot specialistische kennis en expertise wat betreft de trends en ontwikkelingen op het gebied van de privacywetgeving.

www.vier-voeters.nl
Lid sinds 2015

Stichting VIER VOETERS is een internationale dierenwelzijnsorganisatie, met kantoren in 12 landen. Sinds 1988 streven we naar een wereld waarin mensen dieren behandelen met respect, empathie en begrip. VIER VOETERS is de sterke, wereldwijde en onafhankelijke stem voor dieren die onder directe invloed van mensen staan, zoals zwerfdieren, wilde dieren, productiedieren en huisdieren.

Via onze eigen opvangcentra en reservaten bieden wij snelle en directe hulp aan dieren in nood. We bieden de dieren (medische) zorg en een soortgeschikte, zo natuurlijk mogelijke leefomgeving. Via onze campagnes, lobbywerk, onderzoek, voorlichting en massamobilisatie bieden wij indirecte hulp aan miljoenen dieren in bijvoorbeeld de bio-industrie, aan wilde dieren en aan zwerfdieren. Daarnaast bieden we noodhulp aan dieren in gebieden die door (natuur)rampen zijn getroffen.