Spring naar content

Motivatie lidmaatschap

Het Ronald McDonald Kinderfonds heeft in haar fondsenwerving altijd een sterke focus gehad op het bedrijfsleven. Met bouw van Ronald McDonald Huizen werd het landelijke en lokale bedrijfsleven betrokken om financieel en in natura mee te bouwen. Inmiddels zijn er 15 Ronald McDonald Huizen en is de fondsenwerving met name gericht op de exploitatie van de Huizen. Nu doen we, na het bouwen waar behoefte aan is: het bieden van een thuis, ver van huis. Zorg voor gezinnen met een ernstig ziek kind, die in de moeilijkste dagen van hun leven verkeren. Dit vraagt om een andere aanpak in de fondsenwerving. Meer focus op het werven van donateurs in de particuliere markt. Dit vereist expertise in de datadrivenmarketing. Om die reden is het Ronald McDonald Kinderfonds lid geworden van DDMA. Om kennis op te doen, te delen en te verspreiden.

Meer informatie

Lid sinds: 2013
Privacy waarborg logo

Een greep uit onze leden