Overzicht Leden

Stichting JOGG

Motivatie lidmaatschap
Door samen te werken en onze netwerken te vergroten, doen we kennis en expertise op en delen deze expertise met ons werknet. Het past JOGG om aan te sluiten bij DDMA om zodoende ons netwerk, kennis en expertise te vergroten en te delen.

jogg.nl/
Lid sinds 2021

JOGG focust op het gezond maken van de omgeving waarin de jeugd zich bevindt. Het beoogde resultaat dat we daarmee willen bereiken, reikt echter veel verder dan alleen kinderen en jongeren. Het veranderen van de omgeving van onze jeugd is een middel om een leefstijltransitie naar een gezonde leefstijl teweeg te brengen voor de hele samenleving. De focus ligt hierbij op gezond eten, water drinken, genoeg bewegen en goed slapen. JOGG bouwt en faciliteert een werknet van gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Samen werken we aan de onderbouwde en integrale aanpak (de JOGG-aanpak) waarmee we de fysieke en sociale leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder maken. Zodat onze jeugd op kan groeien tot een gezonde generatie. Een gezonde toekomst begint bij een gezonde jeugd. Binnen de JOGG-aanpak biedt JOGG ook de methodiek Kind naar Gezonder Gewicht, waarmee wordt ingezet op passende ondersteuning en zorg voor het individuele kind met overgewicht of obesitas.