Overzicht Leden

Singewald Consultants Group B.V.

Singewald Consultants Group B.V. adviseert bij complexe juridische en managementvraagstukken. daarbij richten wij ons vooral op vraagstukken, nationaal en internationaal, met betrekking tot wet en regelgeving over gebruik en bescherming van klant en personeelsgegevens. Dat doet zij primair binnen de gebieden van direct/database marketing, distance selling en sales promotion. Singewald Consultants Group werkt voornamelijk voor organisaties die de klantendatabase onderkennen als een onderdeel van het primaire bedrijfsproces.

www.privacy.nl
Lid sinds 2014

Singewald Consultants Group B.V. commissieleden