Overzicht Leden

Simavi

Motivatie lidmaatschap
Wij zijn lid geworden van de DDMA om in contact te blijven met andere NGO’s en ervaringen met elkaar te kunnen delen. Tevens om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebeid van marketing, communicatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

simavi.nl
Lid sinds 2003

Simavi stimuleert meisjes en vrouwen hun recht op gelijkwaardigheid en basisvoorzieningen op te eisen, met als doel een gezondere samenleving voor iedereen. We creëren hiervoor de juist omstandigheden door bijvoorbeeld voorlichting, beleidsbeïnvloeding en toegang tot faciliteiten. Dat doen we met geïntegreerde programma’s die structurele verandering brengen en aantoonbaar effectief zijn. Onze unieke aanpak richt zich op zowel de fundamentele rechten op water, sanitatie en hygiëne als de rechten op seksuele en reproductieve gezondheid. Dit resulteert in fysiek, mentaal en sociaal krachtige vrouwen en daarmee een gezondere samenleving.
Laten we ons samen inzetten voor het welzijn van vrouwen en meisjes. Powerful women, healthy societies.