Overzicht Leden

Pon’s Automobielhandel B.V.

www.pon.com
Lid sinds 2003

Pon is een internationale handels- en serviceorganisatie met een grote diversiteit aan activiteiten. Het merendeel van de activiteiten van Pon is gericht op de import, logistieke afhandeling, marketing, distributie, service en onderhoud van producten die wat betreft aard, kwaliteit en organisatie goed op elkaar aansluiten.