Overzicht Leden

PGGM&CO

Motivatie lidmaatschap
De kracht van PGGM&CO zit hem in de verbinding van haar leden. Om de kernactiviteiten goed te kunnen uitvoeren is kennis van de leden en van de sector noodzakelijk. Data is hierbij een essentieel middel om onze doelen te bereiken. Slim, creatief en vooral verstandig omgaan met data is voor PGGM&CO essentieel. DDMA is voor PGGM&CO een inspirerend en vooral ook goed faciliterend orgaan, dat ons helpt bij het realiseren van onze ambities met behulp van data. We leren veel van andere leden en we sluiten graag aan bij de normen en waarden waar DDMA voor staat.

www.pggmenco.nl
Lid sinds 2018

De toekomst van zorg en welzijn staat of valt bij professionals met plezier in hun werk, bij mantelzorgers in balans en bij vitale gepensioneerden. Wat daarvoor nodig is, verschilt per individu. Als ledenclub brengen wij mensen daarom met elkaar in verbinding om van elkaar te leren en elkaar verder te helpen. PGGM&CO heeft bijna 750.000 leden, bestaande uit mensen die werken of gewerkt hebben in zorg en welzijn. De kernactiviteiten zijn: inzichten ophalen uit de sector, het faciliteren van verbinding, het toetsen van hypothesen en concepten en het naar de markt brengen van inzichten en nieuwe diensten.