Overzicht Leden

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

www.nsgk.nl
Lid sinds 2003

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind komt op voor kinderen en jongeren met een handicap in Nederland. De Stichting financiert en stimuleert projecten op het gebied van spelen, wonen, werken, cultuur, sport, vakantie en voorlichting.