Overzicht Leden

Museumvereniging

Motivatie lidmaatschap
De museumkaart is voor ons een aanleiding om lid te worden van DDMA. Met zoveel consumenten en zo’n belang voor de sector, willen we onze service continue up-to-date houden. Aanscherpen doelgroepenbeleid, versterken van de customer journey(s), verstevigen van onze online basis, retentie verhogen, sterkere focus op gezinnen met kinderen en vernieuwing van ons museumkidsplatform. Kansen en uitdagingen genoeg. Het is mooi als we daarbij kunnen aansluiten bij een organisatie die kennis bundelt en kennisdeling stimuleert. Daarnaast is het goed om ook via deze weg op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de privacy wetgeving. Kijk voor meer informatie over de museumkaart op www.museumkaart.nl.

De Museumvereniging is de brancheorganisatie van musea in Nederland. Samen met ruim 400 musea versterken we als Museumvereniging het publiek belang van musea. We zetten ons in voor:

- Een stevig draagvlak voor musea. Door de collectieve belangen te behartigen.
- Een groter verdienvermogen voor musea. Door musea collectief te promoten.
- Een sector die kwaliteit levert. Door een platform voor deskundigheid en kwaliteit te bieden. 

Het belangrijkste instrument om het verdienvermogen van musea te vergroten is de Museumkaart. Inmiddels bedienen we 1,3 miljoen gebruikers die met de Museumkaart 8,5 miljoen bezoeken hebben afgelegd in 2016.