Overzicht Leden

KNGF Geleidehonden

Motivatie lidmaatschap
KNGF Geleidehonden heeft gekozen om zich aan te melden bij de DDMA, omdat het juist in deze tijd enorm belangrijk is om op de hoogte te zijn van het kader van de wet en gedragscodes. Zelf hebben wij deze kennis niet altijd in huis, maar kunnen vanaf nu leunen op de kennis en expertise van de DDMA.

www.geleidehond.nl
Lid sinds 2017

Het is onze missie zoveel mogelijk mensen met een beperking een beter leven te geven met een speciaal opgeleide hond. Een (geleide)hond vergroot hun bewegingsvrijheid en zelfstandigheid. KNGF Geleidehonden is van geboorte tot pensioen betrokken bij haar honden en expert op het gebied van hond en handicap.

Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk en zijn voor ons werk grotendeels afhankelijk van donaties en nalatenschappen. Sinds onze oprichting in 1935 hebben wij ruim duizenden honden geschoold voor blinde en zeer slechtziende mensen. Daardoor hebben wij een schat aan kennis en ervaring op het gebied van hond en handicap. Deze vakkennis zetten we tegenwoordig ook in voor mensen met andere handicaps: bijvoorbeeld mensen in een rolstoel of kinderen met autisme.

Dit doen wij:
• We fokken toekomstige geleidehonden
• We zorgen voor het socialiseren en opvoeden van jonge honden, samen met puppypleeggezinnen
• We leiden blindengeleidehonden, autismegeleidehonden, assistentiehonden en buddyhonden op
• We leveren deze honden aan mensen die ze nodig hebben
• We bieden instructie, begeleiding, advies en nazorg aan de mensen die een geleidehond krijgen
• We leiden geleidehondeninstructeurs op
• We doen aan fondsenwerving en geven voorlichting
• Ons kennis- en innovatiecentrum KNGF Campus houdt zich bezig met uiteenlopende projecten op gebied van hond en handicap