Overzicht Leden

Easy Collect B.V.

Motivatie lidmaatschap
Easy Collect is lid geworden van DDMA om er zeker van te zijn dat zij op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van AVG, telemarketing en aanverwante gebieden. De DDMA is daarvoor de geëigende partner.

www.munt-online.nl
Lid sinds 2018

Easy Collect B.V. is de onlinepartner voor particulieren voor officiële herdenkingsuitgiften, bankbiljetten, munten en postzegels. Wij verzorgen en distribueren deze uitgiften namens Posterijen, nationale Munten en ministeries van Financiën van over de hele wereld. Easy Collect maakt het verzamelen toegankelijk en inzichtelijk voor iedereen.

Iedere Nederlander kan zijn verzamelhart ophalen bij ons. Van numismatische experts tot beginnende verzamelaars. Maar ook investeerders zoeken via Easy Collect B.V. De ware verzamelaar speurt immers altijd naar kostbare en lastig te vinden gouden en zilveren munten, oude bankbiljetten, herdenkingsuitgiften en postzegels.

Easy Collect B.V. combineert belangrijke nationale herdenkingsmomenten die van groot belang zijn voor de Nederlandse verzamelaar met exclusieve Limited Editions. Zo hebben wij de manier gevonden om veel verzamelaars van herinneringen aan de Nederlandse geschiedenis en ons erfgoed, te voorzien. Perfect om door te geven aan hun kinderen en kleinkinderen. Verhalen van toen en belangrijke historische gebeurtenissen, worden voor iedereen op deze manier heel tastbaar.