Overzicht Leden

Actie Platform

Motivatie lidmaatschap
Door verenigingen zoals de DDMA worden bedrijven die wetgeving m.b.t. privacy serieus nemen, en bedrijven die hier niet echt over nadenken, gescheiden van elkaar. Wij zien lidmaatschap van de DDMA dan ook (naast ISO-certificering) als een kwaliteitskeurmerk. Voor onze klanten wordt dit steeds belangrijker.

www.actieplatform.nl
Lid sinds 2019

Bij Actie Platform ontwikkelen wij online sales promoties voor onze klanten. Behalve het ontwikkelen, voeren wij de promoties en de daarbij behorende orderafhandeling uit. De gegenereerde consumentendata beheren wij en zetten, waar mogelijk, om in klantprofielen. Op basis van de klantprofielen voeren wij vervolgacties uit.