Spring naar content

De VGP heeft in de afgelopen 16 jaar een belangrijke rol gespeeld in de postmarkt. De postmarkt is echter veranderd en het ledenaantal loopt al een tijdje terug. Sinds de overname van Sandd door PostNL is de relevantie van de diensten van de VGP afgenomen. De meeste leden zien echter wel de toegevoegde waarde van het behartigen van de belangen van de zakelijke postmarkt. Daarom hebben de VGP-leden op de Algemene Ledenvergadering op 17 maart 2022 unaniem besloten zich bij DDMA aan te sluiten. VGP-leden behouden daarbij voordelen als het Postfilter en profiteren daarnaast van de andere diensten van DDMA, zoals de legal helpdesk, 70 events per jaar en de samenwerking met andere commissies en kanalen.

Jan-willem Roelofs, vice-voorzitter VGP: “We zijn blij met dit besluit. Als VGP waren we vorig jaar al bezig om na te denken over een herijking van de strategie waarin verbreding een rol zou kunnen spelen. Aansluiting bij een andere partij is de meest logische oplossing, omdat de meeste leden ook niet willen dat de VGP ophoudt te bestaan. Door aansluiting bij de Commissie Post van de DDMA zullen onze opgedane kennis, betrokkenheid en contacten met onder meer de ACM en het Ministerie van Economische Zaken, niet verloren gaan.”

Oprichting DDMA Commissie Post

Post speelt van oudsher een belangrijke rol in de datagedreven marketingsector. Veel organisaties zien de duidelijke toegevoegde waarde van post naast hun digitale marketingactiviteiten. Tegelijkertijd blijft er publieke aandacht voor het kanaal, zowel op landelijk als gemeentelijk niveau. Met de oprichting van de Commissie Post wil DDMA met onder meer kennisdeling en doorlopend contact met stakeholders een toekomstbestendig postkanaal neerzetten, voor consumenten, opdrachtgevers en dienstverleners. Zoals andere commissies van DDMA zal de Commissie Post qua samenstelling een goede afspiegeling van de markt vormen, met opdrachtgevers en dienstverleners uit alle relevante branches. Er is plek voor zowel voormalige VGP-leden als bestaande DDMA-leden.

Diana Janssen, directeur DDMA: “Om te kunnen groeien en (potentiële) klanten te bereiken, is het van cruciaal belang dat organisaties verschillende kanalen kunnen inzetten. Post is een van die kanalen. We zien zowel bij consumenten als merken een herwaardering van fysieke post. Met de oprichting van de Commissie Post willen we dit in goede banen leiden en innovatie stimuleren. Ik ben erg blij dat we daarbij versterking krijgen van de jarenlange opgebouwde kennis en ervaring van de VGP-leden.”

Ben je DDMA-lid en heb je interesse in toetreding tot de Commissie Post? Stuur een mailtje naar erikmolkenboer@ddma.nl.

Erik Molkenboer

Voormalig Teamlead content & community | DDMA

Ook interessant

Geen items gevonden