Spring naar content

Aanleiding

De fieldmarketingsector is sinds de oprichting goed vertegenwoordigd binnen de DDMA-achterban. Ook is de Code Fieldmarketing al jaren een goed functionerende zelfregulering die de sector helpt. Actuele ontwikkelingen hebben echter laten zien dat het oprichten van een commissie van toegevoegde waarde is om de sector nog beter te ondersteunen. Tijdens de covid-crisis is er een sectorbreed overleg ontstaan met afgevaardigden uit de hele sector, zowel vanuit bureaus als opdrachtgever, om onderling maatregelen te bespreken. De meerwaarde hiervan was voor alle partijen duidelijk. Daarnaast is er door de nieuwe Telecommunicatiewet, die van telemarketing een opt-in-kanaal heeft gemaakt, binnen organisaties extra aandacht voor fieldmarketing. Dit zorgt voor meer druk op het kanaal, wat het extra belangrijk maakt om de toekomstbestendigheid ervan te bewaken. Dat doet DDMA met een commissie waarin de hele sector is vertegenwoordigd.

Pijlers en activiteiten

De focus van de DDMA Commissie Fieldmarketing ligt op kennisdeling en inspiratie, het opstellen van eenduidige richtlijnen en werken aan een betere beeldvorming. Dat doet de commissie aan de hand van 5 pijlers: Politiek en wetgeving, Data, techniek en innovatie, Consumenten en mening, Kwaliteit en gedrag en Toekomst. DDMA-leden kunnen praktische kennissessies, handleidingen en checklists verwachten, maar ook een consumentenonderzoek om het sentiment in de samenleving rondom fieldmarketing te meten.

Samenstelling en samenwerking

De DDMA Commissie Fieldmarketing bestaat vanaf de start uit de volgende leden: Tibout Hemmes (Postcode Loterij, voorzitter), Souhail Haouari (Unicef), Taco de Knecht (DELTA Fiber Nederland), Chris Izaks (Nederlandse Loterijen), Ferry Raaijmakers (Hof, Essent), Bram Borst (Mediahuis), Frank Koevoets (KPN), Jordy Oosterveld (Fonky) en Joost Roefs (Direct Result). Er is nog plek voor nieuwe leden. Gezamenlijk zijn de commissieleden verantwoordelijk voor het creëren van bovengenoemde output en zoeken zij waar mogelijk en nodig samenwerking op met de rest van de sector. Onder de noemer Directe werving werkt de commissie nauw samen met de DDMA Commissie Telemarketing. Beide kanalen zijn nauw verbonden en vallen bij opdrachtgevers vaak onder dezelfde verantwoordelijke. Ook hebben ontwikkelingen in het ene kanaal vaak effect op het andere kanaal, zoals nu te zien is met de vernieuwde Telecommunicatiewet.

Benieuwd naar jouw mening

Uiteraard betrekken we graag de hele sector bij onze activiteiten, zodat we zo relevant mogelijk kunnen zijn en de grootste uitdagingen in ons vakgebied behandelen. We horen dan ook graag jouw mening! Het invullen van deze enquête kost je +/- 2 minuten.

Ook interessant

Lees meer
DDMA |

DDMA Commissies Telemarketing en Fieldmarketing krijgen versterking

We mogen weer 2 nieuwe commissieleden verwelkomen. Mahmoud Bouga, Clientmanager bij Webhelp Nederland, is toegetreden tot de Commissie Telemarketing. Arjan van de Riet, Algemeen Directeur bij Hof Promotion BV, neemt…
Lees meer
Fieldmarketing |

Handleiding voor werven en collecteren in de 1.5 metersamenleving

Een groep van voor dit werkveld relevante brancheorganisaties, stichtingen en belangenbehartigers hebben gezamenlijk een handleiding opgesteld voor leden- en donateurswerving, collecteren, verkoop, flyering en sampling aan de deur of in…
Lees meer
Fieldmarketing |

Lockdown-update: Huis-aan-huiswerving en straatwerving mogelijk

In januari 2021 maakte de Rijksoverheid bekend dat huis-aan-huiswerving en straatwerving niet onder de lockdownregels vallen. Dit is sindsdien het uitgangspunt geweest van de sector en dat blijft zo. Ook…