Juridische kennis

Dit topic heeft betrekking op data driven marketing via de post. Het gaat hierbij om geadresseerde- en ongeadresseerde post. Post is een opt-out kanaal. Dat wil zeggen dat u consumenten ongevraagd per post mag benaderen, tenzij de consument heeft aangegeven geen post te willen ontvangen. Zo kan een consument voor geadresseerde reclamepost opgenomen zijn in het Nationaal Postregister of heeft hij gebruikt gemaakt van zijn Recht van verzet en maakt hij voor het voorkomen van ongeadresseerde post gebruik van een brievenbussticker.

Onze privacy specialisten

Onze privacy specialisten

Heb je een juridische vraag? Bel dan één van onze Legal Counsels Matthias De Bruyne, Sara Mosch of Naomi van der Louw (020- 4528 413) of mail je vraag naar legal@ddma.nl. De juristen proberen je vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.