Branchevereniging voor dialoogmarketing

DDMA codes

DDMA heeft de volgende zelfreguleringcodes voor de dialoogmarketing branche vastgesteld:

DDMA Code Privacy

De DDMA Privacy Code is een Nederlandse gedragscode voor het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Deze Code is de vertaling van Europese zelfreguleringscode over het gebruik van persoonsgegevens in Direct Marketing. Omdat deze Code zich toespitst op gegevensverzameling voor DM, worden de algemene regels die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt nader ingevuld. De Code stelt bijvoorbeeld een exacte termijn voor het afhandelen van opt-out verzoeken van de consument. En vertelt onder welke voorwaarden persoonsgegevens verstrekt mogen worden aan derden. DDMA-leden committeren zich met lidmaatschap aan deze code.

Download de DDMA-Privacycode

DDMA Code E-mail

De Code Verspreiding Reclame via E-mail is opgesteld door de e-mailmarketeerorganisaties DDMA, EMMA-nl en Thuiswinkel.org en is bedoeld als aanvulling op de Nederlandse spamwetgeving. De naleving van de code wordt gecontroleerd door de Reclame Code Commissie en het College van Beroep. Met de code wil men laten zien dat e-mailmarketing zich afscheidt van spam door duidelijke regelgeving: zo mag een reclamemail alleen verzonden worden als deze door de consument is aangevraagd en mag hij niet groter zijn dan 50Kb. E-mailadressen mogen aan derden worden verstrekt, mits vooraf aan de consument is duidelijk gemaakt waarvoor zijn adres gebruikt zal worden.

Met de inwerkingtreding van het spamverbod voor zakelijke email in oktober 2009, zijn de wettelijke regels voor email aan consumenten en zakelijke ontvangers gelijkgetrokken. Naar aanleiding van deze wetswijziging wordt de Code email geëvalueerd om de bepalingen op de aangepaste Telecommunicatiewet te laten aansluiten.

Download de Code E-mail

DDMA Code Social Media

De Code Social Media Marketing maakt een begin met het reguleren van reclame- en marketingactiviteiten via social media. De Code beoogt transparantie in social marketing te bevorderen, door de relatie tussen de adverteerder en degene die de reclame-uiting verspreidt openbaar te maken. De ontwikkelingen in het kanaal zijn niet uitgekristalliseerd, daarom zal deze Code periodiek worden geëvalueerd en desgewenst aangepast.

Download de Reclamecode Social Media

DDMA Code Listbroking

De listbrokers zijn verenigd binnen DDMA. Zij handelen in adressenbestanden voor reclamedoeleinden. Vrij verkeer van data is, mits transparant en in sommige gevallen met toestemming van de consument, legaal in Europa. De Code listbroking stelt hier specifieke regels aan. Zo moeten bestanden adequaat beveiligd worden en ontdubbelt tegen lokale suppressielijsten als het Postfilter en het Bel-me-niet Register. De DDMA-listbrokers hebben zich aan de Code gecommiteerd.

Download de Code Listbroking

DDMA Code Telemarketing

De Code Telemarketing stelt aanvullende regels voor commerciële telefoongesprekken tussen marketeer en consument. De Code geeft een eenduidige standaard voor het bellend bedrijfsleven. Zo staat in de Code bijvoorbeeld dat een telemarketeer duidelijk moet aangeven namens welke organisatie hij belt en dat hij geen aanbiedingen mag doen aan consumenten waarvan hij vermoedt dat zij onder de 16 jaar zijn. Ook worden de tijdstippen waarop men mag bellen aangeduid. Daarnaast  geeft de Code aan wanneer en hoe een organisatie het Recht van Verzet en het Bel-me-niet-register moet aanbieden, bijvoorbeeld in het geval van een terugbelafspraak. En geeft de Code handvatten voor het aankondigen van het uitschrijfbandje (IVR) door de telemarketeer.  De herziene Code zal per 1 juli 2012 onderdeel uitmaken van de  Nederlandse Reclame Code.

In 2012 is de Code Telemarketing geëvalueerd.

Download de Code Telemarketing

DDMA Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk

Ook wel de ‘stickercode’ genoemd. De NEE/NEE, NEE/JA stickers voor op de brievenbus zijn een initiatief van de postverspreiders, aangesloten bij DDMA. In de Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclame Drukwerk staat dat verspreidorganisaties de brievenbusstickers dienen te respecteren. De Code is onderdeel van de Nederlandse Reclame Code.

Download de Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk

DDMA Gedragscode Streetmarketing

Streetmarketing is de verzamelnaam voor o.m. directe verkoop, leden-, abonnee- en donateurswerving en het uitdelen van flyers in drukke winkelstraten en winkelcentra. In de code is o.a. opgenomen dat een streetmarketeer zich moet kunnen legitimeren, geen rotzooi op straat mag achterlaten en dat hij de passanten slechts één keer mag aanspreken. In de code staat ook dat er een meldpunt komt waar consumenten hun klachten kwijt kunnen.

Download de gedragscode Streetmarketing

DDMA Regeling Privacy Waarborg en Handhavingsreglement Consumenten

De DDMA Regeling Privacy Waarborg stelt – naast bestaande toepasselijke wetgeving en zelfregulering – aanvullende (kwaliteits)eisen aan dialoogmarketing in Nederland. Leden van de DDMA voldoen aan deze regeling en zijn daarom gerechtigd het Privacy Waarborg te gebruiken conform het bepaalde in deze regeling.

Download de DDMA-Regeling-Privacy-Waarborg-en-Handhavingreglement-Consumenten

Hier horen buttons van verschillende sociale media te staan. Je ziet deze niet omdat je hebt aangegeven geen cookies te accepteren. Klik hier om cookies toe te staan voor deze website