Overzicht Actueel

Wet & werkelijkheid – Direct mail en folders

krant

Organisaties die per geadresseerde post potentiële donateurs of bezoekers benaderen zijn persoonsgegevens aan het verwerken en moeten zich houden aan de wet- en regelgeving. Met folderen worden geen persoonsgegevens verwerkt maar moeten de brievenbusstickers alsnog altijd worden gerespecteerd. In dit docuement wordt kort uiteengezet wat de regels zijn voor geadresseerde en ongeadresseerde post, overal waar gesproken wordt van Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) kun je lezen alsof er wordt gesproken over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).