Overzicht Actueel

Trendonderzoek Digitale Media 2011

plaatje presentatie

Dit is het rapport van de tweede meting (1-meting) van het Trendonderzoek Dialoogmedia. Het rapport geeft inzicht in de voorkeuren van consumenten voor kanalen in de verschillende fases van het aankoopproces per branche. Daarnaast zijn het gebruik en de effectiviteit van de verschillende kanalen bij verschillende dialoogmarketingacties onderzocht. Ten slotte worden alle bevindingen vergeleken met de meting van 2010 (0-meting).