Overzicht Actueel

Succesvolle start van DDMA Privacy Waarborg security scan

31 organisaties namen december j.l. deel aan de security check van het DDMA Privacy Waarborg. Aan de hand van deze vragenlijst wordt duidelijk hoe ‘hack-proof’ een organisatie is. 19 van de organisaties zijn geaccrediteerd met het beveiligingslabel Goud. Databeveiliging is voor veel organisaties terecht prioriteit geworden. De security check helpt bedrijven beleid te evalueren en implementeren.

Geen garantie, wel indicatie.

DDMA voorzitter Henry Meijdam is blij met de tussenstand. Hij licht toe: “DDMA wil garanderen dat een organisatie die het Privacy Waarborg voert zich bewust is van beveiligingsrisico’s, een beveiligingsbeleid heeft en zijn organisatie daar op inricht. We willen proactief bijdragen aan het credo ‘voorkomen is beter dan genezen’ door leden bewust te maken van de blinde vlekken in hun databeveiliging en aanbevelingen te doen tot verbetering. Niemand kan de garantie geven dat persoonlijke gegevens niet op straat komen te liggen, maar het beveiligingscertificaat geeft aan dat bedrijven maatregelen treffen die wetgeving en toezichthouders noodzakelijk achten.”

Blauwdruk

Air Miles was één van de eerste leden die de check heeft doorlopen. Ze zijn tevreden: “de check kijkt naar de beveiliging van je marketingdatabase, zowel offline als online, bij de ingang en de uitgang. De check dwong ons alle procedures nog eens goed tegen het licht te houden. Het verschaft een mooie blauwdruk van waar je organisatie staat en wat je kan verbeteren”. Alle leden van branchevereniging DDMA zijn verplicht dit jaar de check te doorlopen. Zij krijgen een toegesneden rapport, waarin staat welke veiligheidsrisico’s de organisatie loopt en hoe die concreet aangepakt kunnen worden. DDMA stelt hiervoor verschillende tools ter beschikking, zoals een model bewerkersovereenkomst en een integriteits- en geheimhoudingsverklaring voor medewerkers. Met behulp van de rapportage en documenten kunnen organisaties die niet aan de vereisten voldoen de beroepspraktijk aanpassen. De DDMA Privacy Autoriteit onderhoudt nauw contact met deze bedrijven.

De organisaties die zijn geaccrediteerd met het beveiligingslabel Goud:

2Contact
A.A.B. Communicatie
Add to Favorites B.V.
Air Miles
Cherridata B.V.
CloseContact
DMDesk Direct Marketing
EDM
Green Orange digital marketing
Het Nederlandse Rode Kruis
iConneqt
LCF Data Processing B.V.
Measuremail
Nederlandse Spoorwegen
OutPost B.V.
Pondres
Quality Contacts
Telegraaf Media Groep N.V.
Tripolis Solutions