Overzicht Actueel

Oproep CvdM voor regels reclame door vloggers komt twee jaar te laat

mensen

Het Commissariaat voor de Media wil richtlijnen voor sluikreclame voor vloggers gaan invoeren. Regels voor hoe adverteerders met reclame via social media om moeten gaan, zijn echter al opgenomen in de in 2012 door brancheorganisatie DDMA opgestelde Code Socal Media. In 2014 is deze code onder de naam Reclamecode Social Media opgenomen in de Nederlandse Reclamecode.

In de Reclamecode Social Media staat onder meer dat reclame via social media altijd als zodanig herkenbaar moet zijn, waarbij de verantwoordelijkheid altijd bij de adverteerder ligt. ´Indien een Verspreider een vergoeding in geld of in natura ontvangt van de Adverteerder, dient dat uitdrukkelijk te worden vermeld in de uiting´, is letterlijk te lezen in de code. De oproep van het CvdM komt dus twee jaar te laat.

Diana Janssen, directeur van DDMA: “Het CvdM zegt dat het voor kijkers helder moet zijn wanneer iets reclame is en wanneer niet. Daar zijn wij het natuurlijk helemaal mee eens en dat is precies de reden waarom DDMA toen het initiatief heeft genomen voor de Reclamecode Social Media. Dat het CvdM stelt dat vloggers op dit moment vrij spel hebben, is dus niet terecht. Bovendien hoopt het Commissariaat dat haar nieuwe regels leiden tot zelfregulering, terwijl die zelfregulering er dus al is. Het lijkt ons onnodig dat het CvdM dubbel werk gaat doen.”

Code moet transparanter en explicieter

“Het Commissariaat heeft wel gelijk dat er momenteel nog onwetendheid heerst. Aan ons de taak om beter te communiceren over de Reclamecode. Ook willen we de Code op korte termijn aanvullen met een addendum, zodat vloggers letterlijk genoemd worden. Op dit moment wordt er bijvoorbeeld wel verwezen naar bloggers, maar niet naar vloggers. Dat gaan we explicieter maken.”

Stichting Reclame Code voegt daaraan toe: “Omdat het in de praktijk soms nog niet helemaal duidelijk is hoe transparant je moet zijn en wat je precies moet vermelden, ondersteunt de Stichting Reclame Code het adverterend bedrijfsleven bij zijn onderzoek op welke manier de gewenste duidelijkheid het beste kan worden bereikt. Hoe duidelijker de handvatten zijn die aan adverteerders en vloggers worden geboden, hoe meer je als creator/influencer je authenticiteit kunt behouden en het vertrouwen in reclame via social media kan worden vergroot.”

De klachtenprocedure bij de Reclame Code Commissie

De Reclame Code Commissie ontvangt sinds de inwerkingtreding van de Reclamecode Social Media vooralsnog weinig klachten. Dit kan ermee te maken hebben dat nog niet iedereen er bekend mee is dat er regels zijn voor vloggers en dat je kunt klagen bij de Reclame Code Commissie. Het vergroten van de bewustwording van de regels en de klachtenmogelijkheid is dan ook een belangrijk aandachtspunt.

Als een klacht eenmaal in behandeling wordt genomen, en er blijkt sprake te zijn van een overtreding, dan zal de Commissie in eerste instantie de adverteerder die met de vlogger samenwerkt hierop aanspreken. Maar de code biedt ook de mogelijkheid om de vlogger zelf aan te spreken. De vlogger kan dan (eventueel samen met de adverteerder) een aanbeveling krijgen om voortaan duidelijker te maken dat sprake is van een relevante relatie met een adverteerder.

Hoog compliance-cijfer

Ruim 96% van de adverteerders die een aanbeveling van de Reclame Code Commissie hebben gekregen om niet meer in strijd met de Nederlandse Reclame Code te handelen, volgt deze op en wordt als compliant aangemerkt. De aanbevelingen die tot nu toe zijn gedaan op basis van de Reclamecode Social Media zijn voor 100% opgevolgd. Veruit de meeste bedrijven willen uiteindelijk verantwoord ondernemen en hebben een goede reputatie hoog in het vaandel staan. Consumentenvertrouwen in hun reclame vinden zij belangrijk, zowel offline als online. Slechts 4% van de adverteerders die de regels hebben overtreden, trekt zich niets aan van een uitspraak van de Commissie. Dit zijn adverteerders die niet zijn aangesloten bij een brancheorganisatie en vaak zijn gevestigd in het buitenland. De huidige zelfregulering kan gelet op het hoge compliance-cijfer dan ook op een breed draagvlak rekenen.