Overzicht Actueel

EU en V.S. sluiten raamovereenkomst privacybescherming

Na vier jaar onderhandelen sloten de EU en V.S. deze week een raamovereenkomst over het uitwisselen van strafrechtelijke persoonsgegevens. In een verklaring geeft Eurocommissaris Vera Jourová aan dat de overeenkomst “een belangrijke stap is om het fundamentele recht op privacy in Europa te versterken en te bouwen aan een nieuw vertrouwen in gegevensuitwisseling tussen beide werelddelen.” Struikelblok in de onderhandelingen is dat het Amerikaanse Congres eerst akkoord moet geven op een wet die ervoor zorgt dat Europese burgers Amerikaanse instanties die hun gegevens misbruiken kunnen aanklagen.

Belangrijk signaal

Alhoewel het akkoord geen directe invloed heeft op onze sector is het toch een belangrijk signaal dat beide continenten een serieuze poging ondernemen het wederzijds vertrouwen te herstellen na de onthullingen van Snowden. Het is een voorbode van en wellicht een blauwdruk voor de langverwachte nieuwe Safe Harbor regeling, die juist de uitwisseling van commerciële data tussen de EU en de V.S mogelijk moet maken. Europarlementariër Jan Philippe Albrecht, die namens het Europees Parlement de privacy verordening onder zijn hoede heeft speelde ook een cruciale rol in de onderhandelingen. Hij geeft ook aan dat deze  overeenkomst een eerste stap is naar bredere standaarden voor internationale gegevensuitwisseling: “De overeenkomst is een grote stap voorwaarts is om trans-Atlantische standaarden vast te stellen voor privacybescherming in een gedigitaliseerde wereld”.

Standaard voor commerciële data-uitwisseling moet snel komen

De Safe Harbor regeling stelt Europese bedrijven in staat gegevens uit wisselen met Amerikaanse organisaties, zowel adverteerders als dienstverleners, denk aan Saas-leveranciers. Door Safe Harbor te ondertekenen geven Amerikaanse bedrijven aan dat zij delfde standaarden van privacybescherming aanhouden als in Europa. Dit stelt Europese bedrijven in staat gegevens met hen uit te wisselen. Alleen bleek het met die garantie wel mee te vallen, aangezien Amerikaanse bedrijven onder de Patriot Act veelvuldig gegevens van Europese burgers aan de inlichtingendiensten verschaften, zonder dat hiervoor een gerechtelijk bevel nodig was. Momenteel wordt door onderhandelaars gekeken of er een robuuster pakket maatregelen kan worden overeengekomen. Voor het bedrijfsleven is dit van groot belang omdat zij veelvuldig gebruik maken van Amerikaanse Saas leveranciers.