Overzicht Actueel

Eerste DDMA-leden doorlopen Privacy Waarborg security check

DDMA-leden Air Miles, EDM, Pondres en het Rode Kruis hebben de DDMA security check succesvol doorlopen. Aan de hand van deze vragenlijst wordt duidelijk of en hoe beveiliging op organisatorisch niveau belegd is. DDMA voorzitter Henry Meijdam: “We vinden het belangrijk dat organisaties zich bewust worden van beveiligingsrisico’s en hebben nu deze scan om onze leden hierbij te helpen. Inzichtelijk wordt hoe het met databeveiliging gesteld is en welke aanpassingen en verbeteringen doorgevoerd moeten worden.”Air Miles was één van de eerste leden die de check heeft doorlopen. Ze zijn tevreden: “De check kijkt naar de beveiliging van je marketingdatabase, zowel online als offline, van ingang tot uitgang. In de check worden jouw processen en procedures tegen het licht gehouden. De uitkomst geeft je inzicht en verschaft een mooie momentopname van waar je als organisatie staat en wat je kan verbeteren. De toelichting en bijlagen bij de uitkomst helpen je verder.”
Nu de pilot is afgelopen, worden alle DDMA-leden uitgenodigd de check te doorlopen. Alleen die organisaties die een gedegen beveiligingsbeleid hebben, komen in aanmerking voor DDMA’s Privacy Waarborg.