Overzicht Actueel

De schijnveiligheid van de cookiewet

cookies_compliance

 

Het zal niemand in de sector ontgaan zijn: het onderzoek van het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal). Daaruit komt naar voren dat de Nederlandse cookiewet duur is en consumenten vooral irriteert. Nog belangrijker is de derde conclusie: de wet beschermt de privacy niet, omdat de meeste mensen de cookiemeldingen op websites routinematig wegklikken. Dat beweren we als DDMA al langer: in de huidige opzet zorgt de wet naast irritatie vooral voor schijnveiligheid. Op deze manier suggereert toestemming controle, maar biedt het die in wezen niet.

Actal adviseert minister Kamp op zoek te gaan naar alternatieven die niet voortbouwen op het huidige ‘instrument van de geïnformeerde toestemming.’ Als oplossing stelt het adviesorgaan onder meer voor om internetgebruikers actief toestemming te laten geven via de browserinstellingen, zoals dat ook in landen als Finland en Zweden gebeurt.

De cookiekwestie is in elk geval geen eenvoudig vraagstuk, zegt Actal terecht. Ongeacht het vervolg en een eventuele aanpassing van de wet, adviseert DDMA bedrijven sowieso actief aan de slag te gaan met een data- en privacystrategie. Openheid en transparantie over wat je als bedrijf met persoonsgegevens doet is daar een cruciaal onderdeel van, net als het faciliteren van keuze en controle. Een one-size-fits-all benadering is hierbij niet aan te raden, aangezien er verschillende typen consumenten zijn als het om zorgen over privacy aankomt. Dit komt ook naar voren uit het dit jaar uitgevoerde DDMA Privacy Onderzoek. Om het vertrouwen van consumenten te winnen, moet je als merk privacy en data in de organisatiecultuur inbedden. Alleen dan wordt de duurzame data-economie een succes.