Overzicht Actueel

DDMA gaat open normen van AVG en andere wetten invullen

voorzittershamer

DDMA wil invulling geven aan open normen in de wet die relevant zijn voor onze sector, zoals de AVG en de Telecommunicatiewet. Denk hierbij aan begrippen als ‘passende waarborgen’, ‘niet meer gegevens dan noodzakelijk’, of ‘begrijpelijk informeren’. Die open normen zorgen voor flexibiliteit bij de toepassing van de wet, maar leiden soms ook tot onduidelijkheid. De onduidelijkheid willen we wegnemen door als branchevereniging samen met onze leden een standpunt in te nemen. Zo weten juristen en marketeers beter hoe zij de regels moeten toepassen.

Wat gaan we doen?

We hebben experts uit onze achterban uitgenodigd om aan het proces deel te nemen. Het eerste onderwerp waarmee we aan de slag gaan is de afbakening van de begrippen ‘commercieel of charitatief’ uit de Telecommunicatiewet. In spreektaal: wanneer is iets service? En wanneer is het reclame? In de meeste gevallen is dat duidelijk, maar we merken uit de hoeveelheid juridische vragen in onze legal inbox dat er ook veel onduidelijkheid is.

Het resultaat van dit proces

Het doel is om ervoor te zorgen dat juristen en marketeers beter weten hoe zij de regels moeten toepassen. Waarbij we naast de wet- en zelfregulering zullen kijken naar rechterlijke uitspraken, ethische afwegingen, guidance van toezichthouders en het belang van de consument. Nadat er een standpunt is ingenomen vertalen we dat naar handige documenten, zoals een Frequently Asked Questions-document, een whitepaper of een handleiding.

DDMA ziet dit als een waardevol project, waarbij wij kennis en ervaring uit de praktijk zullen gebruiken om de sector duidelijkheid te verschaffen en verder te helpen. Samen scheppen we meer duidelijkheid over de toepassing van het wettelijk kader rondom marketing, waardoor adverteerders en dienstverleners beter weten hoe zij hiermee om moeten gaan.

Wil je ook meepraten over de invulling? Of heb je een open norm waarmee je worstelt met de toepassing daarvan in de praktijk? Stuur dan een mail naar: saramosch@ddma.nl