Spring naar content

Motivatie lidmaatschap

Al 188 jaar kan de KNRM met haar vrijwilligers het reddingwerk blijven uitvoeren door het behouden en werven van donateurs, schenkers en sponsoren. Het vakgebied DM is erg aan het veranderen. Om te zorgen dat de KNRM ook in de toekomst haar taken kan blijven uitvoeren op basis van giften is het belang dat de KNRM lid is van DDMA. De KNRM is lid geworden omdat DDMA een platform biedt voor uitwisseling van kennis en kunde zowel met andere charitatieve instellingen als marketingorganisaties. Daarnaast wil de KNRM op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van marketing, fondsenwerving en communicatie, één van de faciliteiten van DDMA.

Een greep uit onze leden