Spring naar content

Wilbert Tomesen is in 2018 benoemd tot voorzitter van het Huis voor Klokkenluiders. Daarnaast is hij raadsheerplaatsvervanger bij het Gerechtshof in Den Haag en voorzitter bij de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie. Verder heeft Wilbert een verleden als vicevoorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens en (hoofd)officier van justitie.

Als voorzitter van het Compliance Comité vindt Wilbert het belangrijk dat organisaties verantwoord kijken naar hun datagebruik: ‘Een verantwoordelijke organisatie handelt naar letter én geest van de privacywetgeving: transparant, voorspelbaar en zorgvuldig’.