Spring naar content

Support van medewerkers via een eigen Company Voice App

Zorg lijkt een vanzelfsprekendheid in de Nederlandse markt. Toch staat de zorgsector sterk onder druk. Enerzijds door een krimpende arbeidsmarkt waardoor een tekort dreigt van ‘handen aan het bed’. Anderzijds door een stijgende zorgbehoefte en het verschuiven van meer complexe zorgtaken vanuit ziekenhuizen richting wijkzorg. Om de kwaliteit van de zorg ook in de toekomst te kunnen blijven waarmaken, ging Zorgbalans op zoek naar innovatieve nieuwe oplossingen, waaronder het beter benutten van technologie.

Spraaktechnologie ziet de organisatie als kansrijk domein om het werk van medewerkers te vereenvoudigen en de kwaliteit van de zorg te borgen. Om de privacy van cliënten en medewerkers te bewaken, koos de organisatie als eerste zorgverlener in Nederland voor het ontwikkelen van een eigen ‘Company Voice App’, buiten het kanaal van de Google Assistent om. De spraakgestuurde app – die luistert naar de naam Robin – is er om het werk van de zorgmedewerkers makkelijker te maken. Zodat zij meer tijd en aandacht aan de cliënten kunnen besteden.

Het concept van de Company Voice App is ook in Amerika hard aan het groeien. Tijdens deze presentatie gaan we verder in op de ontwikkeling van een Company Voice App en delen we learnings die je kunnen helpen wanneer je hiermee zelf aan de slag gaat.