Spring naar content

Jeroen Prinse is een freelance Security Specialist en sinds 2022 doet hij dat in opdracht van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), eerst als Security Architect en inmiddels als Chief Information Security Officer (CISO). Eerder was hij onder andere werkzaam als Security Architect en Senior Information Security Officer bij Aegon en CISO bij Exact.

Als Security Specialist vindt Jeroen het belangrijk dat organisaties zich bewust zijn van de risico’s en maatregelen nemen om deze risico’s te mitigeren tot op een acceptabel niveau dat past bij de organisatie. Daarbij is het ook van belang dat organisaties streven naar een hoge mate van volwassenheid op het gebied van security.