Overzicht Leden

World Animal Protection

World Animal Protection, voorheen bekend als WSPA, zet zich al meer dan dertig jaar in voor wereldwijde bescherming van dieren. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom doet World Animal Protection dat. Zij stoppen hun onnodig lijden, bieden directe hulp aan dieren in nood en laten de wereld zien hoe belangrijk dieren zijn voor iedereen. Hun aanpak is gericht op concrete en blijvende oplossingen die werkelijk een verschil maken voor dieren. World Animal Protection gaat samen met haar donateurs op naar een betere wereld voor dieren. Een wereld waarin dierenwelzijn ertoe doet en wreedheid tegen dieren niet meer bestaat!

Motivatie lidmaatschap
“DDMA biedt een platform om kennis en ervaring uit te wisselen en kan ons adviseren in het succesvol toepassen van dialoogmarketing. De consument van nu is niet meer in een hokje te plaatsen. Ze zoekt zelf de dialoog met mensen, groepen, organisaties en stelt daar hoge eisen aan. Daarbij wordt de privacy van de consument steeds meer ter discussie gesteld. Er wordt meer privacywetgeving opgesteld, waardoor dialoogmarketing een grotere uitdaging wordt. DDMA kan haar leden adviseren over de omgang met deze ontwikkelingen.”