Overzicht Leden

Wereld Natuur Fonds

Motivatie lidmaatschap
DDMA helpt ons om de trends en ontwikkeling en op het gebied van dialoogmarketing, privacy en wetgeving inzichtelijk te maken. Dit helpt ons om onze manier van werken en communicatie met donateurs te optimaliseren en wij voldoen hierdoor aan de geldende (privacy) wetgeving. De kennisbank, het juridisch loket en de inspirerende sessies die DDMA regelmatig organiseert helpen ons om innovatie binnen dialoogmarketing te realiseren. Bovendien zijn we blij dat DDMA de dialoogmarketingbelangen behartigt in Den Haag en Brussel.

www.wnf.nl
Lid sinds 2003

Het Wereld Natuur Fonds streeft naar een wereld waarin de mens leeft in harmonie met de natuur. Het beleid van het Wereld Natuur Fonds is erop gericht de biodiversiteit op aarde te beschermen.