Overzicht Leden

Wakker Dier

Motivatie lidmaatschap
Als groeiende organisatie hebben wij steeds meer te maken met privacygevoelige informatie van onze achterban. Uiteraard willen we dit op een professionele manier doen, maar deze specialistische kennis hebben we niet vast in huis. Het lidmaatschap biedt ons toegang tot deskundigen die ons hierbij kunnen helpen.

www.wakkerdier.nl
Lid sinds 2015

Stichting Wakker Dier vindt dat alle dieren in de vee-industrie recht hebben op een dierwaardig leven met volop ruimte voor natuurlijk gedrag. ‘Wij zien het als onze missie om een samenleving te bewerkstelligen waarin ook deze dieren met respect worden behandeld. Hoe schudden we Nederland wakker? Door bedrijven aan te spreken op hun verantwoordelijkheid, in de pers en met reclame te laten zien hoe dieren in de vee-industrie moeten leven en door consumenten te helpen met het maken van diervriendelijkere keuzes.’